1 "tu'rk dili" semineri (1980: istanbul)
2 'ayntabi ahmed 'asim
3 'isa', ahmed muhammed.
4 'itaqi
5 'itaqi,
6 ( Âşıkpaşaoğlu) Admed Âşıkî
7 (Ogau), Aziz
8 (Sengirbayev), Murın Jırav
9 .
10 . Türk Tarih Kongresi (VIII. : 1976: Ankara)
11 .Bolkhovinov, N.N
12 .Levina,M. G
13 / Ali Reşad
14 / Curwood, James Oliver
15 / Destombes Marcel
16 / Gürün, Kamuran
17 / Hamitoǧullari, M. Beşir
18 / Rywkin, Micheal
19 / Şehadet, Abdulkerim
20 1. Felsefe ve Sosyal İlimler Kongresi, Erzurum, 1984
21 10 Kasım 1999 devlet töreni ve Hilafet'ten Cumhuriyet'e paneli.
22 100. Doğum yıldönümünde Hasan - Âli Yücel ( 1998: Ankara)
23 13. Jahreskonferenz Institut zur Erforschung der UdSSR (1961 : München)
24 19 Mayıs ve Milli Mücadele'de Samsun Sempozyumu Samsun)
25 1931 birinci ziraat kongresi (1 : 1931 : Ankara)
26 1951'de İstanbul'da Toplanan Milletlerarası Müsteşrikler Kongresi sayı. 22
27 1982 Anayasası’nda Yasama, Yürütme ve Yargı İlişkileri Paneli (1986 : İstanbul)
28 1990'ların Çocuk Politikası Ulusal Kongresi (1989: Ankara, Türkiye)
29 2. Türk- Alman Tıbbi İlişkiler Simpozyumu (İstanbul :
30 2000'li Yıllarda Türkiye'de Geleneksel Türk el Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu (1999 : Ankara)
31 21 Yüzyılın Eşiğinde Halk Kültürü Turizm İlişkileri Paneli (1993: Lefkoşa)
32 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum Uluslararası Sempozyumu (1.: 2002: Erzurum)
33 50. Yıl Konferansları (1976 : Ankara,Türkiye)
34 5000 Anni d'Arte in Pakistan (1964 : Napoli)
35 80. Yılında 2003 Penceresinden Lozan Sempozyumu( 2003: Ankara)
36 9751725488
37 [ Momigliano, Attilio]
38 [Abdüllatif] Subhi Paşa
39 [Adıvar], Halide Edib
40 [Altınay], Ahmet Refik
41 [Ataman], Ahmed Muhtar
42 [Ataman], Ahmed Muhtar 1896-1962.
43 [Balaban], Mustafa Rahmi
44 [Bölükbaşı], Rıza Tevfik
45 [Cafer Muhammad İbn-i Musa El-Hazermi]
46 [Cafer Muhammad İbn-i Musa El-Hazermi] 813-846]
47 [Çerkesşeyhizade], Halil Halid
48 [cihangir, nureddin] nuru'd-din cihangir sah
49 [Duran], Faik Sabri
50 [Eldem], Halil Edhem